Aflevering Lely front- en achtermaaier
Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen
Gebr. van Bergeijk
In April zijn een nieuwe Lely front- en achtermaaier in gebruik genomen.
Deze maaiers zijn zonder kneusinrichting. Daardoor moet het gras of hooi wat langer drogen maar blijft de lengte en structuur intact.
Op dit perceel stond grasgroenbemester en worden in 2017 nog aardappelen geteeld.