Kwaliteit van vroeger, Automatisering van nu !                                                                                                     Kwaliteit      Technologie     Klantvriendelijkheid
Rollenband met schijfvernevelaar
Er is een rollenband gekocht en hier is een schijfvernevelaar op gemonteerd. Dit om de pootaarappelen te ontsmetten met Maxim. Dit middel heeft een goede werking tegen rizoctonia. zilverschurft en zwarte stippel.

Deze rollenband met schijfvernevelaar is ook te huur.